CH

09.B20

Thông tin đang cập nhật

Diện tích tim tường:

56.8

m2

Số phòng ngủ:

2

Tình trạng:

Có thể mua

Diện tích thông thủy:

53.04

m2

Số WC:

2

Giá bán:

Liên hệ