CH

10.A16

Thông tin đang cập nhật

Diện tích tim tường:

68.88

m2

Số phòng ngủ:

2

Tình trạng:

Đã mua

Diện tích thông thủy:

65.39

m2

Số WC:

2

Giá bán:

Liên hệ