CH

10.B05

Thông tin đang cập nhật

Diện tích tim tường:

52

m2

Số phòng ngủ:

2

Tình trạng:

Có thể mua

Diện tích thông thủy:

48.86

m2

Số WC:

1

Giá bán:

Liên hệ