CH

16.B03

Thông tin đang cập nhật

Diện tích tim tường:

54.98

m2

Số phòng ngủ:

2

Tình trạng:

Có thể mua

Diện tích thông thủy:

51.93

m2

Số WC:

2

Giá bán:

Liên hệ