CH

18.B19

Thông tin đang cập nhật

Diện tích tim tường:

59.14

m2

Số phòng ngủ:

2

Tình trạng:

Có thể mua

Diện tích thông thủy:

54.23

m2

Số WC:

2

Giá bán:

Liên hệ