CH

22.B01

Thông tin đang cập nhật

Diện tích tim tường:

52

m2

Số phòng ngủ:

2

Tình trạng:

Có thể mua

Diện tích thông thủy:

49.25

m2

Số WC:

1

Giá bán:

Liên hệ