CH

22.B07

Thông tin đang cập nhật

Diện tích tim tường:

65.6

m2

Số phòng ngủ:

2

Tình trạng:

Có thể mua

Diện tích thông thủy:

61.15

m2

Số WC:

2

Giá bán:

Liên hệ