UNIHOMES

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

Môi trường tại UniHomes

Đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục thành công.

UniHomes chú trọng đến việc phát triển và giữ chân nhân tài. Chú trọng đào tạo nhân viên thông qua các chương trình phát triển.
Thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, các khóa học bổ sung kiến thức, rèn luyện kĩ năng định kỳ và theo từng dự án. Đề bạt, bổ nhiệm những nhân viên có năng lực vào vị trí quản lý, lãnh đạo.
Có chính sách khen thưởng, đãi ngộ xứng đáng và kịp thời để gắn kết hiệu quả công việc.

Book your holiday

Tham gia đội ngũ UniHomes

Tham gia ngay!

Lương cơ bản

6-18 triệu

Tháng thử việc full lương
Hồi tố theo quý
Tăng lũy tiến theo hiệu quả

Hoa hồng

40-50%

Hoa hồng doanh số

Hoa hồng tối thiểu 48 triệu dù chỉ bán 1 sản phẩm
Hoa hồng lên đến 70%

Thăng tiến

6 tháng

Cơ hội thăng tiến ngay sau 6 tháng đồng hành cùng UniHomes

Đào tạo kỹ năng

100 giờ

Đào tạo kỹ năng, tư duy & chuyên sâu dự án

Phát triển

Phát triển bản thân không giới hạn